Ułatwienia dostępu

Logo napis 1Logo 600 LTRezerwacja tel. + 48 694627427
Czynne: 8:00 - 20:00

facebook r Laser Tag    facebook r Przystań Kajakowa   Messemger

Pozioma 750

 1. lt 4W zabawie nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 2. Na terenie walki mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w zabawie.
 3. Laser Tag jest zabawą od 18 roku życia. W rozgrywkach mogą brać udział też osoby powyżej 7 roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 4. Zabrania się demontowania elementów broni, oraz przestawiania jakichkolwiek rzeczy w karabinie.
 5. Osoby przebywające na terenie Laser Tag Rogoźno zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 6. Minimalna odległość strzału to 1 metr.
 7. Obowiązuje zakaz przesuwania oraz niszczenia przeszkód. Zabrania się również wchodzenia na przeszkody.
 8. Gracz łamiący regulamin zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy.
 9. Zabrania się używania własnej pirotechniki.
 10. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z jego niewłaściwego użytkowania (w tym upadki, uderzenia itp.) zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy.
 11. Zabrania się kopania oraz popychania osób podczas gry.
 12. Gracz biorący udział w grze nie może posiadać przeciwwskazań do uprawiania sportu lub wykonywania wysiłku.
 13. Osoby biorące udział w laserowym paintballu są świadome wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry i nie będą winić za to organizatora gry.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Laser Tag Rogoźno. Nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 16. Każdy uczestnik zabawy organizowanej przez Laser Tag Rogoźno dobrowolnie deklaruje, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje powyższe wytyczne.

Pozioma 1350

Kontakt  tel. 694 627 427  e-mail: biuro@kajaki.pw   facebook r  Laser Tag Rogoźno   facebook r  Przystań Kajakowa Rogoźno
RETROSPORT Paweł Ratajczak, ul. Łąkowa 1, 64-610 Rogoźno